3B Hungária

O kliencie

3B Hungária to firma rodzinna z 30-letnią historią projektowania, produkcji i montażu urządzeń do transportu materiałów i profesjonalnych urządzeń transportowych, głównie dla budownictwa, rolnictwa, budownictwa, przetwarzania odpadów i energetyki. 3B oferuje niezwykle szeroką gamę produktów (ponad 50 różnych typów przenośników taśmowych) o różnych konstrukcjach powłok wykonanych z materiałów własnych firmy, które są efektem wieloletniego rozwoju i doświadczeń. Fabryka 3B zatrudnia 100 osób i stale się rozwija poprzez rozwój technologii produkcji.

Wdrożone przez: IBCS Hungary
Wdrożone w: 2021
Przemysł: Energetyka
Kraj: Węgry
Strona www klienta: 3bh.hu/en
Zastosowania:
Przepływ materiału
Monitorowanie floty
Wykorzystanie magazynu

Różne komponenty do monraży urządzeń transportowych
Case study RTLS

Różne komponenty do montażu urządzeń transportowych

Cele

Zmniejszenie (nieproduktywnych) czynników: czasu i kosztów wyszukiwania

Ponieważ różne przenośniki taśmowe są produkowane w tym samym czasie, a każdy z nich składa się z różnych stalowych części montażowych, które są trudne do zidentyfikowania ze względu na podobieństwo wielkości i/lub kształtu, znalezienie odpowiedniej części we właściwym czasie w zakładzie produkcyjnym o powierzchni 3200 m² było czasochłonnym zadaniem. Operatorzy spędzają od 2 do 3 godzin na szukaniu odpowiednich części, a czasem w ogóle nie są w stanie znaleźć niektórych części, co wymusza ponowną produkcję, co z kolei skutkuje długimi terminami realizacji, większą możliwością przekroczenia zakontraktowanych terminów i marnotrawstwem w postaci bezproduktywnego czasu.

Głównym celem tego projektu było dostarczanie lokalizacji elementów w siatce na rzucie hali produkcyjnej z 60-centymetrową dokładnością w celu zminimalizowania czasu potrzebnego na lokalizację stalowych części montażowych. Pomogłoby to znacząco poprawić efektywność procesów produkcyjnych, a jednocześnie zapewnić łatwą i terminową realizację dostaw, a tym samym oszczędzić koszty kar za niedotrzymanie terminów.

Znakowanie wyrobów medycznych zgodnych z UDI(50)

Widok na część zakładu produkcyjnego o powierzchni 3200 m²

Wyzwania

Trudne warunki przemysłowe

Hala produkcyjna jest pełna konstrukcji metalowych, maszyn, narzędzi, elementów stalowych i kilku suwnic, które przyczyniają się do odbijania i blokowania sygnału, co utrudnia znalezienie niezawodnej i dokładnej technologii do pozycjonowania w pomieszczeniach. Te trudne warunki oraz potrzeba wysokiej (do 60-centymetrów) dokładności były decydującymi czynnikami przy wyborze technologii UWB w tym konkretnym przypadku zastosowania przemysłowego.

Trudne warunki przemysłowe, pełne metalowych palet, komponentów i konstrukcji.

Rozwiązanie

Koniec wyszukiwania komponentów

Aby pokryć 3200 m² tej hali produkcyjnej, IBCS Hungary zainstalował 30 kotwic. Zastosowano różne układy i rodzaje kotwic, aby uzyskać najlepszy zwrot z inwestycji przy zachowaniu wymaganej 60-centymetrowej dokładności. Dodatkowo w obszarze platformy załadowczej zainstalowano jedną dodatkową kotwicę do wykrywania obecności, co pomaga usprawnić proces załadunku i uniknąć błędów w dostawach. Aby umożliwić śledzenie komponentów, dotychczas stosowane palety drewniane zostały zastąpione metalowymi paletami wysokiego składowania dla łatwiejszego mocowania tagu i obecnie jest 570 takich palet wyposażonych w tagi Sewio.

Szczegół mocowania tagu Sewio do palety metalowej.

Szczegół mocowania tagu Sewio do palety metalowej case study

Oprócz warstwy sprzętowej zapewniającej śledzenie w pomieszczeniach opracowano aplikację pomagającą operatorom w znajdowaniu niezbędnych komponentów. To wewnętrzne oprogramowanie nawigacyjne zapewnia, że ​​operatorzy wózków widłowych natychmiast widzą element na mapie obiektu w systemie siatkowym, aby szybko zidentyfikować jego lokalizację, a także wszystkie identyfikatory palet powiązane z konkretnym zamówieniem, co znacznie upraszcza ich realizację.

Sewio RTLS zostało zintegrowane przez inżynierów IBCS, którzy dzięki swojemu doświadczeniu byli w stanie znacznie skrócić czas potrzebny na wdrożenie, poprawiając tym samym ROI projektu.

Pokryta powierzchnia 3200 m²
31 odbiorników (=kotwice)
570 śledzonych obiektów (=znaczniki)
Dokładność 60 cm

Wyniki

Niezwykły spadek średniego czasu wyszukiwania

Proces wyszukiwania komponentów jest teraz w pełni zdigitalizowany. Możliwość natychmiastowego zlokalizowania komponentów potrzebnych do produkcji wyeliminowała nieproduktywne marnowanie czasu i znacznie skróciła całkowity czas realizacji.

Rzeczywisty czas wyszukiwania komponentów skrócił się ze średnio 2-3 godzin do 15 minut – niewiarygodny spadek o 90%.

Posiadając infrastrukturę Sewio RTLS, 3BH ma teraz prawdziwą kontrolę nad całym procesem produkcyjnym. Dzięki temu są w stanie podnieść jakość i wydajność produkcji, skrócić nieproduktywny czas oraz wyeliminować niepotrzebne koszty, co ostatecznie prowadzi również do wzrostu zadowolenia klientów.

Montaż kotwic Sewio przy bramie i pomiędzy konstrukcjami metalowymi case study

Montaż kotwic Sewio przy bramie i pomiędzy konstrukcjami metalowymi.

90% krótszy średni czas wyszukiwania
3 miesiące czasu wdrożenia
Pełna kontrola nad procesem produkcyjnym

Kluczowe kryteria wyboru Sewio

Powody, dla których warto wybrać Sewio RTLS

  • W przeciwieństwie do innych technologii, oparty na UWB RTLS firmy Sewio jest w stanie zapewnić wysoką dokładność nawet w trudnych warunkach przemysłowych gdzie występuje metal;
  • Gwarantowana długa żywotność baterii wynosząca cztery lata, nawet przy krótkiej częstotliwości odświeżania potrzebnej do śledzenia ruchu, obniża całkowity koszt posiadania;
  • Możliwość łatwego i szybkiego skalowania systemu w celu śledzenia większej liczby obiektów i rozszerzenia systemu na więcej hal;
  • Otwarte i dobrze udokumentowane API;
  • Szybka reakcja i czas rozwiązania od wsparcia technicznego;
  • Krótki czas wdrożenia (3 miesiące).

Zrzut ekranu z RTLS Sensmap, monitorujący ruch palet w zakładzie produkcyjnym

źródło: www.sewio.net